Przejdź do treści
Strona główna »  REGULAMIN PARKU LINOWEGO BIELANY

 REGULAMIN PARKU LINOWEGO BIELANY

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci w wieku do 10 lat mogą korzystać z Parku Linowego pod warunkiem ciągłego dozoru wzrokowego opiekuna.
 2. Przejście tras Parku Linowego Bielany jest samodzielne i na własną odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z poszczególnych tras jest zależne jest od wzrostu uczestnika:
  • Trasa Niebieska -przeznaczona  jest dla uczestników  od  2 roku życia nie wyższych niż 120cm.
  • Trasa Junior       -przeznaczona  jest dla uczestników  od  115 cm wzrostu.
  • Trasa Średnia I  -przeznaczona  jest dla uczestników  od   130 cm wzrostu.
  • Trasa Średnia II -przeznaczona  jest dla uczestników  od   140 cm wzrostu.
  • Trasa Wysoka    -przeznaczona  jest dla uczestników  od   150 cm wzrostu.
 4. Ze względu na poziom trudności trasy Wysokiej i Średniej II obsługa Parku może poddać uczestnika testowi siłowemu i ewentualnie odmówić wstępu na trasę.
 5. Korzystanie z Parku Linowego Bielany dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu oświadczenia, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 6. Wejście na trasę w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności instruktora Parku.
 7. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 8. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym
 9. Na terenie Parku Linowego obowiązuje całkowity zakaz korzystanie z własnych uprzęży.
 10. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.